Deze Privacy Policy bevat een beschrijving van de manier waarop Commerce Shopping informatie
van bezoekers aan de website https://www.commerceshopping.nl verzamelt, gebruikt en bewaart.
Deze privacy policy heeft betrekking op de website en alle producten en services die door Commerce
Shopping worden aangeboden.

Informatie over persoonlijke identificatie

Commerce Shopping kan op diverse manieren informatie verzamelen van bezoekers, inclusief, maar
niet gelimiteerd tot, wanneer gebruikers de website bezoeken, zich registreren, een bestelling
plaatsen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief, een formulier invullen of van andere diensten op de
website gebruik maken. Gebruikers kunnen gevraagd worden naar gegevens zoals naam, emailadres,
adresgegevens, telefoonnummer(s) en creditcard informatie. Commerce Shopping
verzamelt alleen persoonlijke informatie van gebruikers die vrijwillig deze informatie aan ons
verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren dergelijke gegevens te verstrekken, daarbij
accepterend dat dit hen verhindert om activiteiten uit te voeren op de website.

Informatie over niet-persoonlijke identificatie

Commerce Shopping verzamelt niet-persoonlijke informatie over gebruikers wanneer deze
interacteren met onze website. Niet-persoonlijke informatie bevat informatie als browser,
besturingssysteem en andere technische informatie over de verbinding van de gebruiker met de
website.

Web browser cookies

Commerce Shopping maakt gebruik van cookies om de website voor gebruikers te optimaliseren.
Deze cookies worden geplaatst om instellingen te onthouden en/of informatie over de gebruiker te
verzamelen. De gebruiker kan via zijn webbrowser instellen dat cookies geweigerd dienen te worden.
Wanneer cookies geweigerd worden kan het zijn dat delen van de website niet naar behoren
werken.

Gebruik van de informatie

Commerce Shopping verzamelt en gebruikt (persoonlijke) informatie voor de volgende doeleinden:

Om klantenservice te verbeteren

Informatie die vanuit de gebruiker verstrekt wordt helpt ons om sneller en beter op klantvragen te
antwoorden.

Om de gebruikerservaring te verbeteren en/of te personaliseren

Informatie kan gebruikt worden om te begrijpen hoe gebruikers (als groep of individueel) van de
diensten gebruik maken die op de website worden aangeboden.

Om de website te verbeteren

Om betalingen te verwerken

Betalingsinformatie wordt alleen gedeeld met partijen die noodzakelijk zijn om deze service te
kunnen verstrekken.

Om een promotie, wedstrijd, survey of andere feature te organiseren op de website

Om gebruikers informatie te versturen over producten en/diensten waarvoor zij toestemming
hebben gegeven dit te ontvangen.

Om periodieke e-mails te versturen
Informatie, waaronder het e-mailadres kan gebruikt worden om de gebruiker informatie te versturen
met betrekking tot zijn/haar bestelling, antwoord op vragen en/of andere verzoeken. Gebruikers die
een bestelling hebben geplaatst en/of zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief zullen informatie
ontvangen over Commerce Shopping en de producten van Commerce Shopping. Onderaan elke
nieuwsbrief zal aan de gebruiker een link getoond worden waarmee hij/zij zich kan afmelden voor de
nieuwsbrief.

Het beschermen van gebruikersinformatie

Commerce Shopping heeft adequate maatregelen genomen om data op een correcte manier te
verzamelen, te bewaren, te gebruiken en te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging,
weergave of vernietiging van persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie
informatie en data die is opgeslagen via de website.

De website is voorzien van een SSL certificaat.

Het delen van persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie wordt onder geen beding gedeeld, verkocht of verhuurd met of aan derden.
Geaggregeerde demografische informatie die niet gelinkt is aan enige persoonlijke identificatie kan
gedeeld worden met betrouwbare partners ten behoeve van de eerder genoemde doeleinden.

Wijzigingen aan dit privacy beleid

Commerce Shopping kan dit beleid te allen tijde aanpassen. Wanneer dit beleid wordt aangepast, zal
de datum onderaan deze pagina geupdate worden. Gebruikers wordt aangeraden om regelmatig het
privacy beleid te raadplegen. Commerce Shopping is niet verantwoordelijk voor het informeren van
gebruikers omtrent aanpassingen in het beleid.

Acceptatie van deze termen

Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met dit beleid. Indien u niet akkoord bent, maakt u
dan alstublieft geen gebruik van deze website.

Contact

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Commerce Shopping , de website of uw relatie tot
deze website, neemt u dan contact op met:

Commerce Buying B.V.
www.commerceshopping.nl
Dirk Storklaan 61
2132 PX Hoofddorp
Nederland
+31 (0)23 205 07 73
info@commercebuying.com

Dit document is voor het laatst ge-update op 22-8-2017.

0